Close

Algemene voorwaarden lesdeelname en gedragsconsulten Yoga&dogs

Algemeen

 

info@yogaendogs.nl

 

Algemene Voorwaarden: deze door Yoga&dogs gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yoga&dogs (www.yogaendogs.nl).

 1. Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte) kan een buiten yogales ter plekke worden afgelast door Yoga&dogs.
 2. 2a. De deelnemer is verplicht blessures of onbehagen voor, tijdens of na de les te melden bij de docent. Dit zelfde geldt ook voor (beginnende) zwangerschap en het geven van borstvoeding. Hier zal vanzelfsprekend discreet mee omgegaan worden.
  2bMocht je ziek zijn (of in quarantaine moeten) en/of blessure hebben en ga je daarom jouw yogales missen, neem contact met Yoga&dogs.
 1. Deelname aan lessen, meditatie of gedragsadviezen telefonisch, online of op locatie binnen of buiten bij Yoga&dogs geschiedt geheel op eigen risico. Yoga&dogs is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade (lichamelijk of geestelijk) die de deelnemers of hond mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een les/ meditatie of gedragsadvies. Adviezen van de docent zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Garanties worden niet gegeven.
 2. Yoga&dogs is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Yoga&dogs gegeven les/cursus.
 3. Een les kan intensief zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de lessen. Indien je gezondheidsklachten of andere redenen hebt om te twijfelen aan deelname, raden we je aan eerst advies in te winnen bij een arts.
 4. De deelnemer stemt ermee in dat haar/zijn gegevens door Yoga&dogs bewaard zullen worden. Yoga&dogs verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden aangeboden met het oog op de privacywetgeving.
 5. De lessen gaan altijd door tenzij het niet gelukt is om vervanging te regelen.
 6. Tijdens de lessen wordt er soms beeldmateriaal gemaakt en gedeeld op social media. (Indien bezwaar kan dit bijYoga&dogs worden aangegeven en worden er geen foto’s of video’s van de betreffende deelnemer gemaakt)

Aan- afmelden

 1. Aanmelden geschiedt middels de door Yoga&dogs aangegeven optie (www.yogaendogs.nl/lesrooster).
 2. Een reeds aangemelde les kan uiterlijk twee uur voor aanvang van de les kosteloos worden afgemeld.

Bij deelname ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

 

Algemene voorwaarden webshop Yoga&dogs

1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2. Onze webshop is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.5. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan wij u graag te woord.

 

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3. Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Dit betreft onder andere het online lesaanbod/ videomateriaal dat u bij ons heeft aangeschaft. Op al het videomateriaal bestaan auteursrechten. Het verstrekte beeldmateriaal mag (wereldwijd) niet geheel of gedeeltelijk worden verkocht, verhuurd, ter beschikking worden gesteld of anderszins verspreid of gedeeld worden aan derden of geplaatst worden op openbare bronnen als downloadbaar bestand zoals op een website, internet of databanken in welke vorm dan ook (ongeacht of deze bestanden gratis of tegen betaling worden aangeboden).

 

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de betaling heeft voldaan via iDEAL of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

3.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

 

Artikel 4 – De prijs

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

4.4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

5.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

5.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde. Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.